Phạm Thị Hoài

Về một thông điệp

Về một thông điệp
Members Public

Nhân cuộc họp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới tại Hà Nội, 100 nhân sĩ, trí thức, nhà hoạt động xã hội và tổ chức dân sự xã hội người Việt đã gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump một bức Thư ngỏ. Tuy thư ngỏ nêu trên gây cho người đọc cảm giác không biết […]

Phạm Thị Hoài
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →