Quốc Anh

Luật an ninh mạng hay Luật theo dõi quần chúng?

Luật an ninh mạng hay Luật theo dõi quần chúng?
Members Public

Dự thảo Luật An ninh mạng được dự kiến thông qua vào ngày 12/6 sắp đến, nếu không có gì thay đổi. Đây có lẽ là dự thảo Luật có nhiều “quyết tâm chính trị” nhất, còn hơn cả dự thảo Luật Đặc khu đang gây sốt hiện nay. Có hai chỉ dấu cho điều […]

Quốc Anh
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →