Tấn Thành

Tự do ngôn luận ở xứ sở mà chính quyền là ông chủ

Tự do ngôn luận ở xứ sở mà chính quyền là ông chủ
Members Public

Cái giá của tự do ở Việt Nam thực sự cay đắng. Hoặc bạn im miệng, hoặc bạn ngồi tù.

Tấn Thành
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →