Thân Văn Tài

Buộc chụp ảnh chủ SIM: 3 lập luận phản bác

Buộc chụp ảnh chủ SIM: 3 lập luận phản bác
Members Public

Có thể dễ dàng phản bác quy định buộc khách hàng phải chụp ảnh khi mua hay muốn giữ SIM điện thoại mà không cần phải phân tích tính hợp lý của quy định này. Bằng cách viện dẫn Hiến pháp, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Bộ luật Dân sự, […]

Thân Văn Tài
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →