Trần Duy

Người Thượng đã theo đạo Chúa như thế nào?

Người Thượng đã theo đạo Chúa như thế nào?
Members Public

Mùa mưa năm 2016, một người dân tộc Jrai tên Nay Them đi nước ngoài lần đầu tiên trong đời, một chuyến đi sẽ làm thay đổi tất cả hoặc sẽ mất hết tất cả. Chuyến đi của anh không có ngày trở về. Lớn lên ở tỉnh Gia Lai, từ lúc nhỏ Nay Them […]

Trần Duy
Tôn giáo
Tôn giáo Baha’i: Ký ức nhọc nhằn trên đất Việt

Tôn giáo Baha’i: Ký ức nhọc nhằn trên đất Việt
Members Public

Năm tháng sau khi nhóm tín đồ đầu tiên của tôn giáo Baha’i được lập ra, chính quyền Sài Gòn đã công nhận nhóm tín đồ này như một hiệp hội vào tháng 9/1955. Tuy nhiên, sau khi Sài Gòn sụp đổ, tôn giáo này phải chờ đến 33 năm để được chính quyền Việt […]

Trần Duy
Tôn giáo
Cái nước tôi nó như thế này

Cái nước tôi nó như thế này
Members Public

Chúng ta thật đáng xấu hổ khi đã tạo ra những con vật bình đẳng hơn những con vật khác.

Trần Duy
Quan điểm
Khi Tây Nguyên không còn là nhà

Khi Tây Nguyên không còn là nhà
Members Public

Gần hai thập kỷ, người Thượng vẫn không ngừng tháo chạy khỏi Tây Nguyên vì sự truy bức của chính quyền Việt Nam.

Trần Duy
Bài dài

Ủng hộ báo chí độc lập →