Trần Khắc Nguyên

LHQ: Việt Nam cấm đoán nghệ sĩ trên diện rộng

LHQ: Việt Nam cấm đoán nghệ sĩ trên diện rộng
Members Public

Trần Khắc Nguyên – Việc cấm chiếu phim “Bụi đời Chợ Lớn” và giam cầm hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình được nhắc đến trong một báo cáo của Liên Hiệp Quốc ngày 11/3 vừa qua như bằng chứng của việc cấm đoán và kiểm duyệt quyền hoạt động văn hóa ở […]

Trần Khắc Nguyên
Thời sự

Ủng hộ báo chí độc lập →