Trần Thị Kim Thoa

Quốc gia đáng sống: Nơi con người có thể tin vào nhau

Quốc gia đáng sống: Nơi con người có thể tin vào nhau
Members Public

Sinh ra ở miền Trung nghèo khó, lên hai tuổi tôi cùng gia đình di chuyển vào một vùng kinh tế mới miền Nam. Tôi lớn lên với hình ảnh quen thuộc ngày hai buổi sáng chiều người dân tộc Stiêng đeo gùi đi làm rẫy trước cửa nhà, với những con suối nước dâng […]

Trần Thị Kim Thoa
Quốc gia đáng sống

Ủng hộ báo chí độc lập →