Trịnh Phúc Chu

Facebook đang hợp tác với chính quyền Việt Nam như thế nào?

Facebook đang hợp tác với chính quyền Việt Nam như thế nào?
Members Public

Thông tin từ báo cáo minh bạch mới đây của Facebook cho thấy trong nửa sau năm 2018 Việt Nam đã gửi hàng loạt yêu cầu Facebook kiểm duyệt nội dung hoặc cung cấp thông tin dữ liệu về người dùng Facebook tại Việt Nam. Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2018, Facebook hợp […]

Trịnh Phúc Chu
Tự do Internet

Ủng hộ báo chí độc lập →