Veritusvn

Những điều cần biết trong báo cáo nghiêm túc nhất về biến đổi khí hậu và tương lai của trái đất

Những điều cần biết trong báo cáo nghiêm túc nhất về biến đổi khí hậu và tương lai của trái đất
Members Public

Có những hậu quả là không thể vãn hồi, nhưng con người vẫn luôn có thể lựa chọn hành động.

Veritusvn
Môi trường
Ngay cả các tổ chức nhân quyền Campuchia cũng phớt lờ người gốc Việt

Ngay cả các tổ chức nhân quyền Campuchia cũng phớt lờ người gốc Việt
Members Public

Việt Nam vẫn luôn được xem là con ngáo ộp đối với chủ nghĩa dân tộc Campuchia.

Veritusvn
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →