2/9

Tản mạn chuyện “độc lập”

Tản mạn chuyện “độc lập”
Members Public

Chữ “lập” trong tiếng Hán ký họa một người đứng trên hai chân, còn chữ “độc” ghép từ hình một con chó và một con sâu bướm.

Lóm
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →