2018

2018: Mỗi ngày ta cần một niềm vui

2018: Mỗi ngày ta cần một niềm vui
Members Public

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Chọn những bông hoa và những nụ cười Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy Để mắt em cười, tựa lá bay…” Nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn đã viết như thế trong nhạc phẩm “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. Nhiều tài liệu ghi […]

Luật Khoa tạp chí
Tin Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →