2019

4 nghiên cứu đáng chú ý về Việt Nam năm 2019

4 nghiên cứu đáng chú ý về Việt Nam năm 2019
Members Public

Tác phẩm nghiên cứu quốc tế về Việt Nam xuất bản mỗi năm chỉ trên đầu ngón tay, và không phải tác phẩm nào cũng do người Việt Nam viết. Đây là một điều rất đáng tiếc. Song giá trị khoa học và đóng góp của những tác phẩm này dành cho cộng đồng người […]

Võ Văn Quản
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →