Võ Văn Quản

Án lệ COVID-19: Trách nhiệm tham vấn xã hội dân sự khi thay đổi chính sách trong đại dịch

Án lệ COVID-19: Trách nhiệm tham vấn xã hội dân sự khi thay đổi chính sách trong đại dịch
Members Public

Khủng hoảng không phải là bình phong cho các chính sách vội vàng

Võ Văn Quản
Học luật
Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam giữa COVID-19: Nhớ dịch tả 1964 tại miền Nam

Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam giữa COVID-19: Nhớ dịch tả 1964 tại miền Nam
Members Public

Sau tất cả, Hoa Kỳ lại tiếp tục viện trợ vaccine cho Việt Nam.

Võ Văn Quản
Quốc tế
Án lệ COVID-19: Cơ quan y tế có được cấm chủ trọ trục xuất người thuê?

Án lệ COVID-19: Cơ quan y tế có được cấm chủ trọ trục xuất người thuê?
Members Public

Quyền tài sản, chính sách an sinh và khả năng lạm quyền.

Võ Văn Quản
Học luật
Án lệ COVID-19: Tự do ngôn luận và kiểm soát thông tin gây hại trong đại dịch

Án lệ COVID-19: Tự do ngôn luận và kiểm soát thông tin gây hại trong đại dịch
Members Public

Giới hạn nào cho kiểm duyệt?

Võ Văn Quản
Học luật
Án lệ COVID-19: Sinh viên Mỹ kiện trường đại học vì bắt buộc tiêm chủng

Án lệ COVID-19: Sinh viên Mỹ kiện trường đại học vì bắt buộc tiêm chủng
Members Public

Vì sao tòa bác đơn kiện của họ?

Võ Văn Quản
Học luật
Tước bằng hành nghề của y, bác sĩ nghỉ việc: Hoàn toàn trái luật và sai về tư duy

Tước bằng hành nghề của y, bác sĩ nghỉ việc: Hoàn toàn trái luật và sai về tư duy
Members Public

Bộ Y tế đang tự trao thêm thẩm quyền cho chính mình.

Võ Văn Quản
Xã hội
Quân đội “lo từ A đến Z” và những kỹ thuật tuyên truyền chính trị kinh điển

Quân đội “lo từ A đến Z” và những kỹ thuật tuyên truyền chính trị kinh điển
Members Public

Tìm hiểu cách chính quyền thao túng để người dân phải ủng hộ một chính sách sai lầm.

Võ Văn Quản
Văn hóa chính trị
Từ chuyện ông Nguyễn Thành Phong bị điều chuyển giữa dịch, bàn về những cái “nếu như” của thể chế

Từ chuyện ông Nguyễn Thành Phong bị điều chuyển giữa dịch, bàn về những cái “nếu như” của thể chế
Members Public

Nếu người dân có quyền lựa chọn lãnh đạo, và nếu lãnh đạo phải chịu trách nhiệm với dân.

Võ Văn Quản
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →