30 tháng 4

Công minh lịch sử

Công minh lịch sử
Members Public

Những ngày này có lẽ là khó chịu đựng nhất ở miền Nam Việt Nam. Không hẳn là vì nắng nóng kéo dài, vì nắng qua đến năm giờ chiều cũng dịu lại. Thứ nhất định không dịu lại, là những giai điệu tự hào vang lên khắp các ngõ ngách; những lời ca tụng […]

Hiền Minh
Quan điểm
30/4 – Xâm lược hay giải phóng: Từ góc nhìn công pháp quốc tế

30/4 – Xâm lược hay giải phóng: Từ góc nhìn công pháp quốc tế
Members Public

Có đủ căn cứ và cơ sở để cho rằng tồn tại hai quốc gia tách biệt trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 1955 cho đến năm 1975.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Công pháp Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →