39 người chết

“Không ai bỏ ra 1 tỷ để người ta buôn mình cả”: Không sai, nhưng cũng chưa đúng

“Không ai bỏ ra 1 tỷ để người ta buôn mình cả”: Không sai, nhưng cũng chưa đúng
Members Public

Câu nói ‘Không ai bỏ ra 1 tỷ để người ta buôn mình cả’ của tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An, tạo nên những tranh cãi nhất định trong dư luận nước ta.  Về mặt bối cảnh, ông này đang giải thích lý do vì sao Công an tỉnh Nghệ An […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Vấn đề Pháp lý

Ủng hộ báo chí độc lập →