Abel v. United States

Người Đàm Phán – Kỳ 4: Tư duy phản biện – Chuẩn mực cơ bản của nền tư pháp lành mạnh

Người Đàm Phán – Kỳ 4: Tư duy phản biện – Chuẩn mực cơ bản của nền tư pháp lành mạnh
Members Public

Điểm đặc trưng mà tác giả đã nhắc đến trong các bài viết trước về vụ án Abel v. United States chính là việc Chánh tòa Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ thời điểm đó – ông Earl Warren, cũng chỉ là một trong bốn người thuộc phe thiểu số. Nếu so sánh với văn hóa […]

Nam Quỳnh
Nghề Luật
Người Đàm Phán – Kỳ 2: Hoa Kỳ – Quốc gia của nền tư pháp “trượng nghĩa”

Người Đàm Phán – Kỳ 2: Hoa Kỳ – Quốc gia của nền tư pháp “trượng nghĩa”
Members Public

Đỉnh điểm của sự hào hiệp là khi, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, thay vì có thể bác đơn yêu cầu, đã chấp nhận phân xử một vụ án mà công dân nước ngoài yêu cầu được bảo vệ bởi Hiến Pháp dành riêng cho công dân Hoa Kỳ, và, quan trọng hơn, cá […]

Nam Quỳnh
Thời sự

Ủng hộ báo chí độc lập →