adolf hitler

Hitler: sản phẩm của dân chủ hay của bạo lực và những người tốt im lặng?

Hitler: sản phẩm của dân chủ hay của bạo lực và những người tốt im lặng?
Members Public

Ngày 24 tháng 3 năm 1933. Toà nhà Quốc hội Đức ngập tràn cờ phướn của đảng Quốc xã. Các nhân viên của đảng Quốc xã súng ống đầy mình có mặt khắp nơi. Bên ngoài toà nhà, một đám đông quần chúng đang gào thét. Họ muốn Quốc hội phải thông qua một đạo luật […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Thể chế
Kiểm duyệt hồi ký của Hitler? Nước Đức nói không.

Kiểm duyệt hồi ký của Hitler? Nước Đức nói không.
Members Public

Công khai, thẳng thắn một cách chuẩn mực khoa học, và không cấm đoán. Đó là thái độ mà người Đức thế kỷ 21 đã chọn vào năm ngoái khi đối mặt với thực tế là cuốn hồi ký Mein Kampf của nhà độc tài phát-xít Adolf Hitler có thể được tự do xuất bản trở lại […]

Nam Quỳnh
Ngày này năm xưa

Ủng hộ báo chí độc lập →