AI

Tương lai của nghề luật sư

Tương lai của nghề luật sư
Members Public

Chỉ còn ít ngày nữa, loài người chính thức chào đón năm 2020, tức đã hai thập kỷ kể từ khi chúng ta bước vào thiên niên kỷ mới. Nhiều người trong giới luật sư nhận xét rằng ngành dịch vụ pháp lý có rất ít thứ thay đổi về phương pháp và kỹ thuật […]

Võ Văn Quản
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →