Algeria

Người Algeria: 20 năm là quá đủ!

Người Algeria: 20 năm là quá đủ!
Members Public

Nếu có giải thưởng Nobel nào cho nhà lãnh đạo “cống hiến” nhất trong thế kỷ 21 thì Abdelaziz Bouteflika, tổng thống suốt 20 năm qua của Algeria, hẳn phải là một trong những ứng viên sáng giá. Nắm quyền điều hành đất nước từ năm 1999, trải qua suốt bốn nhiệm kỳ, vị tổng […]

Y Chan
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →