Y Chan

Đồng Tâm: “Sự thật” đã được chế biến như thế

Đồng Tâm: “Sự thật” đã được chế biến như thế
Members Public

Danh sách dài những sự kiện bị bôi tẩy có thêm cái tên Đồng Tâm.

Y Chan
Quan điểm
Làm sao để tiếng kêu cứu của con trẻ không rơi vào thinh không?

Làm sao để tiếng kêu cứu của con trẻ không rơi vào thinh không?
Members Public

Bước đầu tiên: đừng phục tùng quyền lực tuyệt đối.

Y Chan
Quan điểm
Phiên tòa nào kết án được những con người tự do?

Phiên tòa nào kết án được những con người tự do?
Members Public

Từ phiên tòa kết tội Đoan Trang, nghĩ về một phiên tòa kinh điển trong văn học.

Y Chan
Đọc sách cùng Đoan Trang
Báo cáo điều tra về tập đoàn Formosa: Đi đến đâu làm hại môi trường và nhân quyền đến đó

Báo cáo điều tra về tập đoàn Formosa: Đi đến đâu làm hại môi trường và nhân quyền đến đó
Members Public

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ nhân quyền.

Y Chan
Đọc sách cùng Đoan Trang
Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 4 và hết: Làm thế nào để bớt “tư duy lớp mầm”

Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 4 và hết: Làm thế nào để bớt “tư duy lớp mầm”
Members Public

Đừng sợ, ngồi vào chỗ của người khác, và nghĩ tiếp.

Y Chan
Xã hội
Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 3: Câu chuyện chống dịch tại Việt Nam có thể đã rất khác

Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 3: Câu chuyện chống dịch tại Việt Nam có thể đã rất khác
Members Public

Hệ quả ngược của việc áp đặt tiêu chí cứng nhắc “bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng”.

Y Chan
Xã hội
Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 2: Thiếu tự do thông tin, rắn chuột mặc sức tàn phá

Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 2: Thiếu tự do thông tin, rắn chuột mặc sức tàn phá
Members Public

Trong các thể chế độc tài, cơ chế phản hồi bị đứt gãy nghiêm trọng.

Y Chan
Xã hội
Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 1: Phát động diệt chuột, chuột càng sinh sôi

Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 1: Phát động diệt chuột, chuột càng sinh sôi
Members Public

Khi những người ra chính sách không nhận biết hậu quả từ các quyết định của mình.

Y Chan
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →