amal clooney

Amal Clooney – sức hút của một luật sư nhân quyền

Amal Clooney – sức hút của một luật sư nhân quyền
Members Public

Amal Clooney là một trong những luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng và được kính trọng nhất thế giới. Dưới đây là câu chuyện về cuộc đời Amal Clooney qua ảnh, kể từ khi cô học tập tại Oxford và Đại học New York cho đến sự nghiệp gắn liền với những thân […]

Dạ Lãm
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →