amazon

Từ Amazon đến hàng cây nhà mình, cách bao xa?

Từ Amazon đến hàng cây nhà mình, cách bao xa?
Members Public

Rừng Amazon vẫn đang cháy. Trước khi ngọn lửa bao trùm các kênh thông tin trên khắp thế giới, rừng cây ở khu vực này trong suốt hàng chục năm qua đã liên tục biến mất.  Theo tốc độ vào tháng 7/2019, tại Brazil, cứ mỗi phút, trung bình một khoảng rừng cây rộng cỡ […]

Y Chan
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →