Án Phương Nga

Từ Phương Nga đến Mẹ Nấm: Công lý chọn lọc không phải là công lý

Từ Phương Nga đến Mẹ Nấm: Công lý chọn lọc không phải là công lý
Members Public

Công lý không nên được xem như một loại drama truyền hình dài tập của Hàn Quốc, nơi mà bộ phim nào có tình tiết hấp dẫn hơn thì có nhiều người xem hơn, nhân vật nào được ủng hộ nhiều hơn thì biên kịch sẽ cho người đó lên làm diễn viên chính. Khi […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Tư pháp Hình sự

Ủng hộ báo chí độc lập →