Australia

Nhuộm đỏ năm châu – Kỳ 2: Úc – Mảnh đất lành để khai (và) phá

Nhuộm đỏ năm châu – Kỳ 2: Úc – Mảnh đất lành để khai (và) phá
Members Public

Đài Loan cho dù là “lợi ích cốt lõi nhất”, nhưng trong chiến dịch tuyên truyền gây ảnh hưởng của mình, đối với Trung Quốc (TQ), đảo quốc nhỏ bé này chỉ là một phòng thí nghiệm. Từ những bài học kinh nghiệm có được ở Đài Loan, Bắc Kinh không ngừng vươn vòi ra […]

Y Chan
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →