bàn về chính quyền

Điểm sách: “Bàn về chính quyền” – Nền cộng hoà La Mã vận hành như thế nào

Điểm sách: “Bàn về chính quyền” – Nền cộng hoà La Mã vận hành như thế nào
Members Public

Do đâu mà một lãnh thổ nhỏ bé và vô danh ở thành Rome trở thành cường quốc hùng mạnh nhất thế giới cổ đại trước Công Nguyên? Một trong những lý do chính là thể chế. Trong hàng ngũ các danh nhân La Mã thì Marcus Tullius Cicero (106-43 TCN) có lẽ là một […]

Huỳnh Trọng Khánh
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →