báng bổ tôn giáo

“Chuyện vui” của Hằng

“Chuyện vui” của Hằng
Members Public

Kể chuyện cười bất chấp có được xem là quyền tự do ngôn luận?

Thái Thanh
Tôn giáo
Luật cấm báng bổ tôn giáo – Đao phủ của chúa trời?

Luật cấm báng bổ tôn giáo – Đao phủ của chúa trời?
Members Public

Nguyễn Hoài An (tổng hợp) Các luật cấm báng bổ tôn giáo nghiễm nhiên trao cho chính quyền quyền phân xử đúng sai về tôn giáo. Và khi một chính quyền độc tài ủng hộ một tín điều tôn giáo nhất định, báng bổ tôn giáo trở thành cáo buộc thường xuyên được sử dụng […]

Nguyễn Hoài An
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →