Thái Thanh

Tôn giáo tháng 4/2022: Giáo hội Phật giáo Việt Nam không muốn minh bạch tiền công đức

Tôn giáo tháng 4/2022: Giáo hội Phật giáo Việt Nam không muốn minh bạch tiền công đức
Members Public

Xung đột quyền lợi giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước.

Thái Thanh
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 3/2022: Chính quyền tổng kết 30 năm kiểm soát đạo Cao Đài

Tôn giáo tháng 3/2022: Chính quyền tổng kết 30 năm kiểm soát đạo Cao Đài
Members Public

“Ngày Đức Thầy vắng mặt” bị cấm cản; giáo xứ An Hòa tiếp tục khiếu nại đòi đất.

Thái Thanh
Tôn giáo
Bộ Công an đưa sách tôn giáo vào trại giam: Một nửa đầu sách thuộc NXB Công an Nhân dân

Bộ Công an đưa sách tôn giáo vào trại giam: Một nửa đầu sách thuộc NXB Công an Nhân dân
Members Public

Nhiều vấn đề hơn là thành tựu.

Thái Thanh
Tôn giáo
“Lược sử tôn giáo”: Cuộc du hành xuyên không trở về cội nguồn của các tôn giáo

“Lược sử tôn giáo”: Cuộc du hành xuyên không trở về cội nguồn của các tôn giáo
Members Public

Một cuốn sách đáng đọc, bất kể bạn có theo tôn giáo nào hay không.

Thái Thanh
Đọc sách cùng Đoan Trang
Làng Mai và ba rắc rối khi hoạt động tại Việt Nam

Làng Mai và ba rắc rối khi hoạt động tại Việt Nam
Members Public

Làng Mai sẽ được hoạt động độc lập hay trở thành cánh tay nối dài khác của chính quyền?

Thái Thanh
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 2/2022: Làng Mai gặp Ban Tôn giáo Chính phủ, bàn về việc hoạt động tại Việt Nam

Tôn giáo tháng 2/2022: Làng Mai gặp Ban Tôn giáo Chính phủ, bàn về việc hoạt động tại Việt Nam
Members Public

Cùng với những tin tức đáng chú ý khác về quyền tự do tôn giáo.

Thái Thanh
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 1/2022: Ban Tôn giáo Chính phủ có trưởng ban mới, vẫn là một cán bộ công an

Tôn giáo tháng 1/2022: Ban Tôn giáo Chính phủ có trưởng ban mới, vẫn là một cán bộ công an
Members Public

Tình hình tôn giáo đầu năm mới: tin vui, tin buồn, và những định hướng kiểm soát cũ.

Thái Thanh
Tôn giáo
Tin tức về tôn giáo trên báo chí nhà nước: Uốn não bảy lần trước khi kết luận

Tin tức về tôn giáo trên báo chí nhà nước: Uốn não bảy lần trước khi kết luận
Members Public

Những bài báo một chiều thường gây hiểu lầm và đánh lạc hướng nhiều hơn là cung cấp sự thật.

Thái Thanh
Báo chí

Ủng hộ báo chí độc lập →