báo cáo viên đặc biệt

Những chính quyền chống chế

Những chính quyền chống chế
Members Public

Bất kể có thừa nhận hay không, bằng chứng tội ác của các chính quyền này vẫn bị lưu lại.

Nguyên Sa
Đọc sách cùng Đoan Trang

Ủng hộ báo chí độc lập →