Văn Tâm

40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hơn 20 năm xẻ núi xây chùa

40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hơn 20 năm xẻ núi xây chùa
Members Public

Núi rừng bị cào nát lớp áo xanh. Nhu cầu tâm linh có thực sự lớn đến thế?

Văn Tâm
Tôn giáo
Các giáo phái có thực sự đáng sợ?

Các giáo phái có thực sự đáng sợ?
Members Public

Có rất nhiều điều cần cân nhắc trước khi phán xét một giáo phái.

Văn Tâm
Tôn giáo
Ban Tôn giáo Chính phủ nói “sẵn sàng đón các đạo lạ”. Bạn nên hiểu chuyện này thế nào?

Ban Tôn giáo Chính phủ nói “sẵn sàng đón các đạo lạ”. Bạn nên hiểu chuyện này thế nào?
Members Public

Chính quyền sẽ cần phải giải quyết những vấn đề mà chính họ đã tạo ra.

Văn Tâm
Tôn giáo
Loạt ảnh tư liệu về 100 năm tôn giáo cứu tế xã hội

Loạt ảnh tư liệu về 100 năm tôn giáo cứu tế xã hội
Members Public

Những bức ảnh quý giá lưu lại một thế kỷ tôn giáo phụng sự cộng đồng.

Văn Tâm
Tôn giáo
Sau 5 thập niên cấm cản, cánh cửa để tôn giáo làm từ thiện chuyên nghiệp có thể được mở ra?

Sau 5 thập niên cấm cản, cánh cửa để tôn giáo làm từ thiện chuyên nghiệp có thể được mở ra?
Members Public

Cần tạo điều kiện thay vì kìm hãm tổ chức tôn giáo trong hoạt động nhân đạo.

Văn Tâm
Tôn giáo
Tiền công đức: Cách nào để nhà chùa đấu lại với nhà nước?

Tiền công đức: Cách nào để nhà chùa đấu lại với nhà nước?
Members Public

Cuộc chiến xoay quanh chiếc hòm công đức của nhà chùa không có lời giải đơn giản.

Văn Tâm
Tôn giáo
“Tiền công đức”: Vì sao nhà nước giằng co với nhà chùa

“Tiền công đức”: Vì sao nhà nước giằng co với nhà chùa
Members Public

Lần hiếm hoi nhà chùa dùng Hiến pháp để đấu lý với nhà nước.

Văn Tâm
Tôn giáo
Thế nào là “tà đạo”? 4 vấn đề về các tôn giáo mới chính quyền không muốn bạn biết

Thế nào là “tà đạo”? 4 vấn đề về các tôn giáo mới chính quyền không muốn bạn biết
Members Public

Chưa có khái niệm chính thức, nhưng đàn áp vẫn liên tục xảy ra.

Văn Tâm
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →