báo chí nhà nước

Xài tiền thuế: điều bất hợp lý duy nhất của báo chí cách mạng

Xài tiền thuế: điều bất hợp lý duy nhất của báo chí cách mạng
Members Public

Sớm hay muộn, báo chí cũng phải vận hành theo cơ chế thị trường như mọi ngành nghề khác.

Trịnh Hữu Long
Quan điểm
Vai trò của truyền thông nhà nước- Kỳ cuối: Tương lai nào cho cải cách truyền thông?

Vai trò của truyền thông nhà nước- Kỳ cuối: Tương lai nào cho cải cách truyền thông?
Members Public

Dạ lãm, dịch từ Breaking the News:The Role of State-Run Media, Christopher Walker và Robert W. Orttung, Project Muse Bài viết liên quan: Vai trò của Truyền thông nhà nước – Kỳ 1: Công cụ “giữ xuồng” của chính quyền Vai trò của Truyền thông nhà nước – Kỳ 2: Hai đối tượng mục tiêu [&hel

Dạ Lãm
Thể chế
Vai trò của Truyền thông nhà nước – Kỳ 4: Sự mất tích của “nhị nguyên”

Vai trò của Truyền thông nhà nước – Kỳ 4: Sự mất tích của “nhị nguyên”
Members Public

Dạ lãm, dịch từ Breaking the News:The Role of State-Run Media, Christopher Walker và Robert W. Orttung, Project Muse Bài viết liên quan: Vai trò của Truyền thông nhà nước – Kỳ 1: Công cụ “giữ xuồng” của chính quyền Vai trò của Truyền thông nhà nước – Kỳ 2: Hai đối tượng mục tiêu [&hel

Dạ Lãm
Thể chế
Truyền thông nhà nước: Lợi ích công chúng hay lợi ích chính quyền?

Truyền thông nhà nước: Lợi ích công chúng hay lợi ích chính quyền?
Members Public

Việc sử dụng truyền thông nhà nước ngày một nhiều ở Venezuela, Ecuador và Nicaragua (cũng như nhiều chính phủ khác trên toàn thế giới – ND) đã và đang có những tác động nhất định đến tự do báo chí. Dạ Lãm – Dịch từ State-Owned Media and the Public Interest; Carlos Lauriá; Americas [&h

Dạ Lãm
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →