bầu cử qua thư

TT Trump nói gì về bỏ phiếu qua thư?

TT Trump nói gì về bỏ phiếu qua thư?
Members Public

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một cuộc khẩu chiến chống bỏ phiếu qua thư (vote-by-mail) trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Ông liên tục chỉ trích hình thức này từ đầu năm đến nay, bất chấp nhiều nỗ lực kiểm chứng của báo chí Mỹ, và việc chính ông cũng […]

Huỳnh Minh Triết
Bầu cử
Bầu cử Mỹ: Những quan ngại đi cùng bầu cử qua thư

Bầu cử Mỹ: Những quan ngại đi cùng bầu cử qua thư
Members Public

Giữa đại dịch COVID-19, hình thức bầu cử qua thư sẽ được áp dụng trên diện rộng ở Mỹ. Không ít người lo ngại sẽ có sai phạm xảy ra.

Lex Fori
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →