Bầu cử

Phóng sự đặc biệt: Chúng tôi phỏng vấn cử tri về gian lận bầu cử. Đây là những gì họ nói.

Phóng sự đặc biệt: Chúng tôi phỏng vấn cử tri về gian lận bầu cử. Đây là những gì họ nói.
Members Public

Phiếu không hợp lệ cũng thành hợp lệ.

Luật Khoa tạp chí
Bầu cử
Bầu cử ở các quốc gia đơn đảng có hoàn toàn vô nghĩa?

Bầu cử ở các quốc gia đơn đảng có hoàn toàn vô nghĩa?
Members Public

Dữ liệu bầu cử ở các quốc gia đơn đảng nói lên nhiều điều hơn ta tưởng.

Võ Văn Quản
Bầu cử
Bầu cử cấp thôn ở Trung Quốc: Ốc đảo dân chủ trong đại lục toàn trị

Bầu cử cấp thôn ở Trung Quốc: Ốc đảo dân chủ trong đại lục toàn trị
Members Public

Câu chuyện về một thực hành dân chủ hiếm hoi trong một thể chế độc tài.

Y Chan
Bầu cử
Tẩy chay bầu cử lúc này không có ích gì. Bạn có thể làm nhiều hơn thế.

Tẩy chay bầu cử lúc này không có ích gì. Bạn có thể làm nhiều hơn thế.
Members Public

Có những lựa chọn có ý nghĩa hơn là việc ngồi yên không làm gì.

Y Chan
Bầu cử
Khe cửa hẹp cho ứng cử viên trẻ, ngoài đảng

Khe cửa hẹp cho ứng cử viên trẻ, ngoài đảng
Members Public

Cánh cửa cho các ứng cử viên độc lập không hẳn là đóng chặt như nhiều người nhận định.

Harriet Nguyen
Bầu cử
Vừa đa đảng, vừa độc tài: 7 thủ thuật dàn xếp bầu cử của Trung Quốc

Vừa đa đảng, vừa độc tài: 7 thủ thuật dàn xếp bầu cử của Trung Quốc
Members Public

Rằng khác thì cũng thật là khác, mà quen thì cũng thật là quen.

Y Chan
Bầu cử
Mô hình hội đồng bầu cử: Mỗi nước một vẻ, nhưng mười phân có vẹn mười?

Mô hình hội đồng bầu cử: Mỗi nước một vẻ, nhưng mười phân có vẹn mười?
Members Public

Không có mô hình chung cho thiết chế hội đồng bầu cử, nhưng tính độc lập luôn là cần thiết.

Bùi Công Trực
Bầu cử
Tốn bao nhiêu tiền để bầu ra một đại biểu dân cử?

Tốn bao nhiêu tiền để bầu ra một đại biểu dân cử?
Members Public

Từ tiền đóng hòm phiếu đến tiền bồi dưỡng cán bộ, tất cả đều là tiền thuế của người dân.

Hồng Anh
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →