bầu cử số đông

Nước Mỹ sẽ ra sao nếu áp dụng hệ thống bầu cử của Đức?

Nước Mỹ sẽ ra sao nếu áp dụng hệ thống bầu cử của Đức?
Members Public

Hoàng Thảo Anh (tổng hợp) Trong khi nước Mỹ vẫn chưa hồi phục sau những bế tắc liên quan đến đảng phái và rối loạn chính trị, Đức đã một lần nữa thành lập một “đại liên minh” có sự quy tụ hai đảng phái chính là đảng trung-hữu và đảng trung-tả. Hai đảng này […]

Hoàng Thảo Anh
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →