biến chứng vaccine

Vài điều cần biết về cơ chế bồi thường sau tiêm chủng

Vài điều cần biết về cơ chế bồi thường sau tiêm chủng
Members Public

Luật Việt Nam quy định rõ: Nhà nước sẽ bồi thường. Nhưng có nhiều điều bạn cần lưu ý.

Trịnh Hữu Long
Vấn đề Pháp lý

Ủng hộ báo chí độc lập →