bill gates

Sự thật và niềm tin

Sự thật và niềm tin
Members Public

Sau khi Luật Khoa đăng bài viết “Bạn có thể nghi ngờ Bill Gates. Nhưng có một sự thật khác ta phải chấp nhận”, nhiều độc giả đã có nhiều ý kiến trái chiều về nội dung bài viết. Tác giả Trần Minh Triết giải thích rõ hơn luận điểm niềm tin trong bài viết […]

Trần Minh Triết
Quan điểm
Bạn có thể nghi ngờ Bill Gates. Nhưng có một sự thật khác ta phải chấp nhận.

Bạn có thể nghi ngờ Bill Gates. Nhưng có một sự thật khác ta phải chấp nhận.
Members Public

Ta có quyền nghi ngờ Bill Gates và đề nghị ông ấy sửa lại bản đồ trong bài thuyết trình của ông ấy, nhưng đồng thời, ta cũng nên làm quen với một thực tế trần trụi: người nước ngoài không quan tâm Hoàng Sa – Trường Sa là của ai, có khi họ còn […]

Trần Minh Triết
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →