Bộ Tài chính

“Tiền công đức”: Vì sao nhà nước giằng co với nhà chùa

“Tiền công đức”: Vì sao nhà nước giằng co với nhà chùa
Members Public

Lần hiếm hoi nhà chùa dùng Hiến pháp để đấu lý với nhà nước.

Văn Tâm
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →