Brasil

Dùng bóng đá để đấu tranh dân chủ – câu chuyện Brazil

Dùng bóng đá để đấu tranh dân chủ – câu chuyện Brazil
Members Public

Người Brazil không tự nhiên yêu thích bóng đá. Sau khi liên tiếp vô địch hai mùa World Cup năm 1958 và 1962, họ mới bắt đầu sùng bái và xem bóng đá như một phần quan trọng của đời sống văn hóa của quốc gia mình. Nhưng chỉ hai năm sau World Cup 1962, […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Phong trào Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →