cá tháng tư

Cá tháng Tư nhắc bạn nên cười, kể cả khi đời rất đáng chửi

Cá tháng Tư nhắc bạn nên cười, kể cả khi đời rất đáng chửi
Members Public

Trên mảnh đất bất công, mỗi tiếng cười là một hạt giống tí hon.

Y Chan
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →