căn bệnh Hòa Lan

Tam quyền phân lập – Câu trả lời cho “Lời nguyền tài nguyên”?

Tam quyền phân lập – Câu trả lời cho “Lời nguyền tài nguyên”?
Members Public

Sự thật về “lời nguyền tài nguyên” là một lời nguyền “nói có sách, mách có chứng” trong lịch sử nhà nước hiện đại. Các quốc gia phong phú về tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ hoặc đá quý thường “bị nguyền rủa” với chế độ độc tài thối nát và có nguy cơ […]

Hồng Tâm
Thể chế
Bolivarism và Sự sụp đổ của Venezuela – Kỳ 3: Căn bệnh Hòa Lan

Bolivarism và Sự sụp đổ của Venezuela – Kỳ 3: Căn bệnh Hòa Lan
Members Public

Căn bệnh Hoà Lan là một thuật ngữ kinh tế được tờ Economist đưa ra trong một bài báo vào năm 1977 để mô tả tình hình kinh tế Hoà Lan vào thập niên 60, từ đó chỉ một bệnh lý mà rất nhiều nền kinh tế mắc phải. Kỳ 1: “Mặt trời chân lý” từ […]

Đức Việt
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →