chỉ số dân chủ

Khảo sát quốc tế: Người Việt Nam yêu dân chủ, nhưng sẵn sàng chọn thể chế “phản dân chủ”

Khảo sát quốc tế: Người Việt Nam yêu dân chủ, nhưng sẵn sàng chọn thể chế “phản dân chủ”
Members Public

Các kết quả khảo sát mới nhất do chương trình khảo sát chính trị – Asian Barometer – đưa ra cho thấy một số quan sát thú vị về chính kiến, thái độ chính trị của người Việt Nam. Chương trình khảo sát này do một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học chính trị […]

Nam Quỳnh
dân chủ hóa
The Economist: Việt Nam và Lào kém dân chủ nhất Đông Nam Á

The Economist: Việt Nam và Lào kém dân chủ nhất Đông Nam Á
Members Public

Đánh giá chỉ số dân chủ năm 2016, tạp chí kinh tế The Economist chấm Việt Nam được 3.21/10 điểm, xếp thứ 131/167 quốc gia và được liệt vào nhóm các quốc gia chuyên chế, độc tài (authoritarian regime) cùng với Triều Tiên, Trung Quốc, Lào và Afghanistan. Nhóm nghiên cứu Economist Intelligence Unit

Tô Di
Thăm dò - Chỉ số

Ủng hộ báo chí độc lập →