chi tiêu ngân sách

Các ban tôn giáo trên cả nước tiêu tiền ngân sách vào việc gì?

Các ban tôn giáo trên cả nước tiêu tiền ngân sách vào việc gì?
Members Public

Rất ít tỉnh, thành công khai ngân sách ban tôn giáo. Nhiều khoản chi tăng vọt không rõ lý do.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →