chủ nghĩa quân bình

3 điều cần làm rõ về “chủ nghĩa xã hội” trước khi dán nhãn người khác

3 điều cần làm rõ về “chủ nghĩa xã hội” trước khi dán nhãn người khác
Members Public

Đóng thuế nhiều? Chủ nghĩa xã hội! Đất nước có an sinh, phúc lợi tốt? Chủ nghĩa xã hội! Các quốc gia Bắc Âu? Chủ nghĩa xã hội! Ngày nay, ta dễ dàng bắt gặp những quy chụp giản tiện trên trong các cuộc thảo luận chính trị. Không biết vô tình hay hữu ý, […]

Võ Văn Quản
Triết học
Trường chuyên: Lập luận phản đối từ chủ nghĩa quân bình và chủ nghĩa tự do

Trường chuyên: Lập luận phản đối từ chủ nghĩa quân bình và chủ nghĩa tự do
Members Public

Nhà nước có nên đầu tư nhiều tiền hơn vào các trường chuyên so với trường bình thường hay không? Phe ủng hộ cho rằng nên, vì cần phải bồi dưỡng và khuyến khích nhân tài. Trong xã hội có một số ít cá nhân bộc lộ tài năng ngay từ còn là học sinh […]

Lý Minh
Triết học

Ủng hộ báo chí độc lập →