chủ nghĩa tương đối văn hoá

Nhân quyền – sản phẩm của tạo hoá hay học thuyết chính trị?

Nhân quyền – sản phẩm của tạo hoá hay học thuyết chính trị?
Members Public

Nhân quyền đã trở thành một trong những đối tượng chủ yếu và quan trọng trong ngành luật quốc tế. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Kể từ khi Hiến chương Liên Hiệp Quốc ra đời năm 1945, cho đến sự hình thành và hoàn thiện của hàng loạt các văn bản […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →