Chủ tịch nước

Vị trí chủ tịch nước: Đầu tàu mà không phải đầu tàu

Vị trí chủ tịch nước: Đầu tàu mà không phải đầu tàu
Members Public

Ở Việt Nam, chức chủ tịch nước như một người lái tàu không được cầm vô lăng.

Trịnh Hữu Long
Chính trị
Nguyên thủ quốc gia là ai?

Nguyên thủ quốc gia là ai?
Members Public

Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, nhiều người đã thể hiện sự tiếc thương cũng như lòng ngưỡng mộ của mình dành cho ông. Tuy nhiên, khi người viết vặn hỏi về chính sách và vai trò của ông Trần Đại Quang trong bộ máy nhà nước Việt Nam, cũng như […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Thể chế
Ai thay thế Chủ tịch nước Trần Đại Quang?

Ai thay thế Chủ tịch nước Trần Đại Quang?
Members Public

Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời sáng ngày 21/9, để lại một khoảng trống quyền lực trong bộ máy nhà nước. Người ngay lập tức được nắm quyền Chủ tịch nước là Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, một gương mặt không thực sự quen thuộc với công chúng. Điều 93 […]

Trịnh Hữu Long
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →