Chúa Giê-su

Ngày sinh của Chúa Giê-su qua nhiều lăng kính

Ngày sinh của Chúa Giê-su qua nhiều lăng kính
Members Public

“Giê-su là hình mẫu của một vị có đức tin cao cả, một con người tử tế cùng một trái tim nhân ái” – Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Quỳnh Vi
Ngày này năm xưa

Ủng hộ báo chí độc lập →