Chùa Quang Minh Phật giáo Hòa Hảo

Bảy tổ chức tôn giáo không qua được chiếc phễu thanh lọc của chính quyền

Bảy tổ chức tôn giáo không qua được chiếc phễu thanh lọc của chính quyền
Members Public

Sau năm 1975, có những tổ chức tôn giáo bỗng trở thành “thành phần chống phá”.

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →