chửi thề

Livestream chửi và tự do biểu đạt: Từ làng Vũ Đại tới Hoa Kỳ

Livestream chửi và tự do biểu đạt: Từ làng Vũ Đại tới Hoa Kỳ
Members Public

Hắn vừa đi vừa chửi. Tối cao Pháp viện cũng chẳng cấm hắn chửi.

Võ Văn Quản
tự do ngôn luận
Văng tục, chửi thề và tự do ngôn luận

Văng tục, chửi thề và tự do ngôn luận
Members Public

Nếu xử phạt việc chửi thề thì ngay cả đại thi hào Nguyễn Du cũng không “sạch án”.

Lý Minh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →