chụp ảnh bệnh nhân

Phóng viên có được chụp hình bệnh nhân và hồ sơ bệnh án?

Phóng viên có được chụp hình bệnh nhân và hồ sơ bệnh án?
Members Public

Thấy gì từ những bức ảnh giường bệnh và hồ sơ bệnh án ngập tràn trên mặt báo?

Trần Hà Linh
Vấn đề Pháp lý

Ủng hộ báo chí độc lập →