chụp mũ

Hám mũ, chụp mũ và các chủ nghĩa

Hám mũ, chụp mũ và các chủ nghĩa
Members Public

Theodor Seuss Geisel có một bộ sưu tập đồ sộ hàng trăm chiếc mũ, đủ hình đủ dạng, nhiều cái chỉ được nhìn thấy trong truyện tranh. Những buổi mời bạn bè ăn tối tại nhà, ông thường yêu cầu thực khách mỗi người chọn một chiếc mũ. Các vị khách đạo mạo, người đội […]

Y Chan
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →