cơm có thịt

Tranh cãi nguồn đóng góp xây trường Lũng Luông: “Cuồng” chủ nghĩa lý lịch hay “kỳ thị giới tính”?

Tranh cãi nguồn đóng góp xây trường Lũng Luông: “Cuồng” chủ nghĩa lý lịch hay “kỳ thị giới tính”?
Members Public

Mấy ngày qua, đã có nhiều tranh cãi liên quan đến việc một dự án xây trường tiểu học tại Lũng Luông (Thái Nguyên) của Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao, thuộc dự án từ thiện nổi tiếng Cơm Có Thịt, có nhận đóng góp tài chính lớn từ một quỹ từ thiện khác, Quỹ Phượng […]

Nam Quỳnh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →